De Stichting Friends of Nyanje werd in 1993 opgericht door een aantal ex medewerkers van het ziekenhuis in Nyanje, een dorpje in een afgelegen deel van de Oost Provincie in Zambia. Wij wilden na een aantal jaren wonen en werken in Nyanje bij onze terugkeer in Nederland betrokken blijven bij de mensen, de school en het ziekenhuis. Dit resulteerde in het plan om financiële ondersteuning te bieden aan gezinnen voor de school- en studiekosten van hun kinderen. Het stimuleren van scholing is naar onze overtuiging een essentiële voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling in een arm land als Zambia. Inmiddels zijn de school en het ziekenhuis al jaren niet meer afhankelijk van de inzet van buitenlands personeel. De contacten met het lokale comité gaan via de post en e-mail. Ook de vakantie bezoeken van de leden van onze Stichting en andere ex medewerkers dragen bij aan onze betrokkenheid bij het wel en wee in Nyanje.
De Stichting Friends of Nyanje heeft een ANBI erkenning en publiceert jaarlijks een financieel verslag en een nieuwsbrief  en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41052120

Bestuursleden

Secretaris en contactadres:
Karel Jagtenberg (in Nyanje van 1979-1985)
Stationsweg 21, 6711 PJ Ede tel 06 53785295
jagtenbergk@gmail.com

Voorzitter:
Wim Noort (in Nyanje van 1988-1992)
noort.wl@gmail.com

Penningmeester:
Jan van Andel (in Kamoto Zambia van 1979-1983)
jn.vanandel@chello.nl

Secretaris beurzen:
Pieter Boon (in Nyanje van 1985-1990)
info@pieterboon.nl

Leden

Harmien Alkema (in Nyanje van 1979-1985)
harmienalkema@gmail.com

Anneke Noort (in Nyanje van 1988-1992)
aw.noort@gmail.com

Jaap Hekma
hekma.donner@gmail.com